NOVINKY

arr3HP 364XL sklademCartridge HP 364XL pro tiskárny HP u nás již skladem. Objednávejte zde.... arr3Připravujeme nové cartridge pro HPOd 16.12.2010 jsme připravili novou nabídku pro tiskárny HP... arr3Nové zbožíNově zařazeny náplně Canon PGI 525 a CLI 526 a dále PG 35 a CL36... arr3Připravujeme nové cartridge pro Brother1.12.2010 jsme připravili novou nabídku náplní pro tiskárny Brother... arr3Spuštění obchodu dne 29.8.2010Vážení zákazníci. Dnešním dnem spouštíme nový internetový obchod s náplněmi do tiskárny. přejeme...

KONTAKTY

Nejlevnější náplně s.r.o.
Štědrá 5
35751 Kynšperk nad Ohří
tel: +420 777 119747
napište nám
IČO: 29119952

ANKETA

Jaké kupujete náplně?

originály 28% kompatibilní 44% netisknu 11% nic nekupuju 17%

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Objednávka a ceny zboží

 • ceny u zboží v systému www.nejlevnejsi-naplne.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny
 • www.nejlevnejsi-naplne.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení
 • objednat zboží lze po registraci do e-shopu, naplněním nákupního košíku a odesláním objednávky
 • každá potvrzená objednávka ze strany www.nejlevnejsi-naplne.cz vůči kupujícímu je považována za závaznou
 • při každé objednávce je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, adresu pro dodání zboží, dostupný telefon, u firem IČ a DIČ)

Storno objednávky

 • kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání, v případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním
 • prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu
 • v případě stornování prodávajícím, bude prodávající bez jakýchkoliv průtahů kontaktovat kupujícího a navrhne nejlepší schůdné řešení problému s objednávkou, v případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží bude tato částka neprodleně kupujícímu navrácena

Termín dodání zboží

 • zboží je v ČR, dodací doba do 5-ti pracovních dnů
 • zboží je na skladě u výrobce ve státech EU, dodací doba 5-14dní
 • zboží není vyrobeno nebo se právě vyrábí, bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně
 • z důvodu vytíženosti výrobců a kamionových dopravců ke vztahu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si firma www.nejlevnejsi-naplne.cz vyhrazuje právo na změnu termínu dodání

Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

 • při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-50% z prodejní ceny zboží
 • při objednávce zboží s následnou speciální úpravou ze strany prodávajícího je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží
 • prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží
 • záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

Způsob doručení

 • zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím obchodního balíku České pošty
 • zboží bude doručeno na doručovací adresu uvedenou v objednávce
 • ceny poštovného se řídí platnými podmínkami České pošty

Úhrada zboží

 • zboží lze uhradit převodem na účet prodávajícímu, tato úhrada musí být provedena před odesláním zboží,
 • objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsaní plné částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky)
 • v běžných případech zboží zasíláme na dobírku, kupující hradí kupní cenu při převzetí zboží

Záruka

 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • záruční doba na nové zboží je 24 měsíců od data zakoupení zboží
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením

Reklamace

 • reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
 • pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky, e-mailem nebo písemně
 • v případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt
 • bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout
 • záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít
 • kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
 • v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat
 • použité a komisní zboží zakoupené prostřednictvím eshopu vyměnujeme a reklamace příjmáme pouze v naší provozovně.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující spotřebitel je oprávněn v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží,
 • Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě využití tohoto práva spotřebitelem, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
 • Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
 • Zboží musí být odesláno na adresu prodejce obyčejným balíkem bez dobírky. Vrácené zboží na dobírku nebude převzato.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato předuplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

 • Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Údaje na stránkách

 • veškeré údaje uváděné na stránkách www.nejlevnejsi-naplne.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího), veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrační
 • www.nejlevnejsi-naplne.cz má právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění

Platnost obchodních podmínek

 • obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.
 • poslední změna obchodních podmínek dne 24.9.2011

Bankovní spojení:
FIO banka
číslo účtu: 2100171754/2010

Provozovatel internetového obchodu:

Nejlevnější náplně s.r.o.     provozovna a kontaktní adresa:
Slavíčkova 1688                                                            Štědrá 5
35605 Sokolov                                                              35751 Kynšperk nad Ohří
IČ: 291 19 952                                                              telefon: 777119747
prodej@nejlevnejsi-naplne.cz